•Yönetim ve strateji alanında uzmanlığa sahiptir.     
•14 yıl Havacılık Sektöründe orta/üst kademelerde yöneticilik yapmıştır. Halen Kayseri Üniversitesinde görev yapmakta olup, çok sayıda yayımlanmış Uluslararası/Ulusal makale, sempozyum bildirisi, kitap, kitap bölümlerine sahiptir. Özellikle Liderlik alanında Financial Times Top 50 dergilerinde (JBE) yayımlanmış makaleleri bulunmakta olup, bu dergilerde ve saygın birçok Uluslararası dergide editör kurulu üyelikleri ve bilimsel hakemlikleri mevcuttur. A Handbook of Leadership Styles (Cambridge Scholar Publishing) kitabı tüm büyük kütüphanelerde yer almakta ve birçok üniversitede kaynak kitap olarak kullanılmaktadır.