•İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış alanlarında çalışmaktadır. Aynı zamanda Kayseri, Erciyes ve Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinde akademik ve idari personele hizmet içi eğitimler vermektedir. Bunun dışında Özel sektör ve kamu sektöründe bir çok kurum ve kuruluşlarda eğitimler ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Sekiz yıldır TOBB Kadın Girişimciler icra kurulu üyesidir. Bu kurulda hem eğitim planlaması hem de eğitim verme faaliyetlerini yürütmektedir. Çalışma alanları ile ilgili konularda kitap bölümleri ve makaleleri mevcuttur.