Selma ÖZDERİN HALAT

Bilgisayar İşletmeni

selmahalat@kayseri.edu.tr

0352 504 38 38 / 13100