Eğitimin Süresi

20  saat

Eğitimin açılması için gerekli olan kursiyer sayısı (en az)

20 Kişi

Eğitimin ücreti

250 TL

Eğitimin Amacı

Excel'de temel kullanım bilgisine sahip olan katılımcıların, hem formüller hem de veri analizi araçları ile raporlama becerilerini geliştirmek, daha anlaşılır ve güvenli belgeler oluşturmaları adına tasarlanmış bir eğitimdir.

- Katılımcıların zaman kaybederek yaptığı hesaplamaları hızla yapabilecek hale gelmeleri sağlanacaktır.

- Sonuca formül, veri analizi aracı gibi unsurlarla gidilebilmesi için gerekli deneyim kazandırılacaktır.

- Katılımcıların başka bir çalışandan gelen dosyalara rahatlıkla adapte olabilmesi ve dosyayı hiçbir bilgiye gerek kalmaksızın kullanabilmesi için gerekli araçlar aktarılacaktır.

- PivotTable ve PivotChart gibi araçlar ile görsel çıktılar sunabilir hale gelmeleri sağlanacaktır.

- Excel'in hali hazırda kullanılmakta olan ve işleri kolaylaştıran birçok veri analizi aracı örneklerle aktarılacaktır.

Bir çalışma ofisinde, verilen görevleri sonuçlandırmak adına gerekli olan genel Excel bilgisi ihtiyacını gidermeyi isteyen tüm bilgi çalışanlarının, "İleri Excel" eğitimine katılması gerekmektedir.

Eğitimin Kapsamı

-

Eğitimde yer alan konular

Modül 1: Microsoft Excel'e Giriş

Kişisel Sekme(Ribbon) Oluşturma

Modül 2: Hücre Biçimlendirme

Gelişmiş Hücre Biçimlendirme

Hücre Özellikleri

Modül 3: Hücre ve Tablo Biçimlendirme

Hücre Biçimlendirme

Tabloları Biçimlendirme

Modül 4: Fonksiyonlar ve Hesaplamalar

Metinsel Fonksiyonlar

Tarih ve Saat Fonksiyonları

Arama ve Başvuru Fonksiyonları

Mantıksal Fonksiyonlar

Adlandırılmış Aralıklarla Çalışmak

İstatistiksel Fonksiyonlar

Matematiksel Fonksiyonlar

Modül 5: Veri Analizi Araçları

Sıralama (Sort, Custom Sort)

Yinelenenleri Kaldır (Remove Duplicates)

Filtreleme (Filter)

Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting)

Veri Doğrulama (Data Validation)

AltToplam (Subtotals)

Birleştir (Consolidate)

Gruplandır (Group-Ungroup)

Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns)

Modül 6: PivotTable

Özet Tablolar (PivotTable)

PivotTable Düzenleme Seçenekleri

PivotTable Veri Analizi Araçları

Modül 7: PivotChart

Özet Grafik (PivotChart)

PivotChart Düzenleme Seçenekleri

Modül 8: Görünüm Özellikleri

Görünüm Türleri

Pencerelerin Yönetimi

Modül 9: Çalışma Kitabı Denetimi

Gözden Geçirme (Review) Sekmesi

Hücre Açıklamalarını Yönetmek

Koruma İşlemleri

Modül 10: Kayıt Makroları

​Makro İşlemleri (Record Macros)

Kurs Katılım Şartları

Herkes katılabilir.