Eğitimin Süresi: 100 saat

Eğitimin ücreti: 850 TL

Eğitimin Amacı 

•             “Hazırlık Atlama Sınavı” eğitim programımızın amacı, üniversite sınavını kazanan öğrencilerin veya hazırlık sınıflarında başarılı olamayan öğrencilerin üniversiteler tarafından yapılan hazırlık muafiyet sınavlarını geçerek, hazırlık sınıfına devam etmeden birinci sınıfta eğitime başlamalarını sağlamaktır.

Eğitimin Kapsamı           

Muafiyet sınavı içeriği her üniversitede farklıdır. Ancak sınavlar dilbilgisi, sözcük bilgisi ve okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde hazırlanmaktadır.

Eğitimde yer alan konular          

•             Muafiyet sınavlarına yönelik Dil Bilgisi içeriği

•             Okuma anlama (basit seviyeden başlayan ve yükselen orijinal İngilizce metinler)

•             Konuların paralelinde hazırlanmış quizler ve çözümleri,

•             Yazılı ve sözlü sınavlar için adayın kendisini Türkçeden İngilizceye veya İngilizceden Türkçeye yazılı ve sözlü ifade edebilmesi,

•             Sınavlarda uygulanan farklı soru formatlarının makul ve anlaşılabilir şekilde tetkiki ve yaklaşım mantığının kazandırılması, Tekrar Testleri

•             Özgün Deneme Sınavları

Kurs Katılım Şartları       

Halen Türkiye genelinde herhangi bir üniversitenin hazırlık sınıfına devam etmekte olan veya etmiş ve başarısız olmuş adaylar için veya üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına devam etme mecburiyeti olan ama hazırlık sınıfını dönem ortasında yapılan sınavlarda muaf olarak okumak istemeyen bütün adaylar.