EK -2 SINAV KURALLARI VE SINAV KILAVUZU

Sınav tarihi                                                    : 10 Mart 2021 Çarşamba

Sınav Saati                                                    : 15:00

Sınav giriş belgelerinin yayınlanması          : 25 Şubat 2021

Sınav giriş yeri                                              : Kayseri Üniversitesine bağlı Kayseri ili sınırları

  içerisinde belirlenen okullarda yapılacaktır.

Sınav süresi                                                   : 75 dakika

Sınav 10 Mart 2021 tarihinde saat 15:00’te başlayacaktır. Adaylar sınav tarihinde saat 14:45’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adayların sınav saati başlamadan en geç 15 dakika önce sınav yapılacak salonda hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat 14:45’te sınav binalarına giriş ve çıkışlar yasaklanacaktır.

Sınav Giriş Belgelerinin Yayınlanması ve Sınav Giriş Belgelerine Fotoğraf Eklenmesi

Adayların hangi bina ve salonda hangi sırada sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren "Sınav Giriş Belgeleri" 25 Şubat 2021 tarihinde "aday.kayseri.edu.tr" adresinden yayınlanacaktır.

Adayların 25 Şubat 2021 tarihinde sınav giriş belgeleri yayınlandıktan sonra son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafını "aday.kayseri.edu.tr" adresinden sisteme giriş yaparak kontrol etmeleri gerekmektedir.

Adayların sisteme giriş kullanıcı adları T.C. kimlik numaraları, şifreleri ise T.C. kimlik numaralarının ilk 6 hanesidir.

Herhangi bir sebeple "Sınav Giriş Belge"sine fotoğraf bulunmayan adayın "Sınav Giriş Belge"sinin çıktısını alarak son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafı ile 1 Mart 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar KCETAŞ Hizmet Binasında KCETAŞ sınav başvuru yetkilisine şahsen başvuru yapması ve "Sınav Giriş Belge"sine fotoğrafını yapıştırarak onaylatması gerekmektedir.

"Sınav Giriş Belge"sinde fotoğrafı bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav başvurusu ve ücreti

Sınava başvurular KCETAŞ tarafından 8-22 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların sınav başvurularını şahsen KCETAŞ’a giderek yapmaları ve sınav başvuru ücretlerini KCETAŞ’ın belirteceği hesaplara yatırmaları gerekmektedir. Kayseri Üniversitesi'nin aday başvuruları ile ilgili herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Sınav soru ve konu dağılımları aşağıdaki gibidir.

Sınav konuları;

 1. Temel Elektrik.
 2. Dağıtım Trafoları.
 3. Güç Trafoları.
 4. Akım ve Gerilim Trafoları.
 5. Sayaçlar.
 6. AG Panoları ve YG Kumanda Panosu.
 7. Ayırıcılar ve Kesiciler.
 8. Havai Hatlar ve AG-YG Yer Altı Kabloları.
 9. AG-YG Teçhizat Bilgisi.
 10. Korumalar.
 11. Topraklamalar.
 12. Manevralar (YG).
 13. İş Güvenliği.
 14. İlkyardım.

Not : YG ifadesi Dağıtım Sistemi için 36500 V’a kadar kısmı kapsamaktadır.

Sınavın yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçların ilan edilmesi

Sınavda 50 tane soru sorulacak ve sorular a, b, c, d, e olmak üzere çoktan seçmeli test usulünde 5 şıklı olacaktır. Sınav süresi 75 dakikadır. Sınav değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden, 4 yanlış soru 1 doğru soruyu götürerek değerlendirme yapılacaktır.

Adayların cevap anahtarında belirtilen bölüme usulüne uygun bir şekilde cevaplarını işaretlemeleri gerekmektedir. Cevap anahtarına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Kitapçık üzerinde yapılan işaretlemelerin değerlendirme esnasında bir hükmü bulunmamaktadır.

Sınavdan sonra Kayseri Üniversitesi veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanını oluşturacaktır.

Sınav sonuçları "aday.kayseri.edu.tr" adresinden yayınlanacaktır.

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde KCETAŞ’a yapılacaktır. KCETAŞ bu itirazları KAYÜ’ye gönderecektir. KAYÜ bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak KCETAŞ’a bildirecektir. İşlem tarihlerinde KAYÜ’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

Adaylar, itiraz başvurularını Kayseri Üniversitesi tarafından belirtilen Döner Sermaye İşletmesinin kurumsal hesabına 30 TL (Otuz TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır; itiraz dilekçesi formatı Kayseri Üniversitesi web sitesinde yayınlanacaktır.

Sınav Kuralları

Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz kabul edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Sınava Giriş Belgesi: Adaylar bu belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde "aday.kayseri.edu.tr" adresinden temin edebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. (Fotoğrafı bulunmayan adayların yukarıdaki fotoğraf ekleme başlığını dikkatlice okuması gerekmektedir.) Hiçbir aday "Sınava Giriş Belgesi"nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. "Sınava Giriş Belgesi"nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. "Sınava Giriş Belgesi" adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten "Sınava Giriş Belgeleri"ni temin edebileceklerdir. Adaylar, internetten temin edecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü temin ederken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki Kayseri Üniversitesi tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Sınav giriş belgesinde fotoğraf bulunmayan aday sınava giremeyecektir.

NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ GEÇERLİ PASAPORT: Adayın sınava girebilmesi için "Sınava Giriş Belgesi"nden başka T.C. kimlik numarası yazılı sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T. C. kimlik kartı, T.C. kimlik numarası yazılı sürücü belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışındaki meslek kimlik kartları gibi diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınavda kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları, üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olmayan sürücü belgesi ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde sınav koordinatörü ve yardımcılarının, bina ve salon görevlilerinin veya Kayseri Üniversitesi yetkililerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç ve gereç gibi bir şey getirmemeleri gerekmektedir.

Adayların sınavda kullanacakları araç ve gereçler (kalem, silgi ve kalemtıraş) adayın kendisi tarafından temin edilecektir. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ VE GEREÇ İLE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına:

 • Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç);
 • Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla;
 • Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla;
 • Kalem, silgi ve kalemtıraş haricinde müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük; dergi, gazete gibi yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla;
 • Su hariç yiyecek ve içecek gibi gıda/tüketim maddeleriyle;
 • İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği gibi sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Ağır ve Tehlikeli Meslek Dalı için yapılan bu yazılı sınava herhangi bir engeli olan aday başvurusu alınmayacağı için, herhangi bir ek önlem alınmayacaktır.)

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya detektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç, gereç ve eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç ve gereç ile eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Görevlilerin tutanakları gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Tüm adaylar sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.

SINAVIN UYGULANMASI

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

Adaylar, saat 14:45’ten sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Adaylar, sınav salonuna "Sınava Giriş Belgeleri" ve nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numarası yazılı sürücü belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacak ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday "Sınava Giriş Belgesi" ile nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır.

Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların kimlik kontrollerini yapacak ve "Sınava Giriş Belgeleri"ni toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtlarının dağıtılmasını sağlayacaktır. Her aday, sınavda kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.

Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, salon numarası ile sıra numarası bilgilerini dolduracaktır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı hem soru kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır.

Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı türünün doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur.

Daha sonra salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı türünü ve yoklama listesindeki kitapçık türü yazan alanı dolduracaktır.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınavın cevaplama süresinin ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 30 dakikası tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.

Sınav süresince adayların;

 • Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
 • Salondaki görevlilere soru sormaları,
 • Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
 • Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
 • Birbirlerinden kalem, silgi gibi şeyler alıp vermeleri,
 • Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
 • Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
 • Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler.

Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır.

Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan veya "Sınava Giriş Belgesi"ni teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması: Cevap kâğıtlarında her adayın T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı basılı olacaktır. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâğıdının kendilerine ait olup olmadığını kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kâğıdı kendisine ait olmayan aday, salon başkanına başvurarak kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını temin edecektir. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık türünü cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana kodlayacak, kitapçık türünü doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçığı türü kodlanmayan veya yanlış kodlanan cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir.

Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, adayın kendi adına düzenlenmiş olan cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alanın dışına taşırılmadan, tam olarak kurşun kalem ile karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır.

Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir.

ADAYLARIN SINAVDA TESLİM EDECEKLERİ BELGELER

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdını almadığında ilgili aday, derhâl gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçığı ve cevap kâğıdının teslim alınmasını sağlamalıdır.

Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, kesinlikle sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Sınav süresinin bitmesi nedeniyle salon sınav görevlilerinin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını masa/sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri halinde ise adaylar, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon sınav görevlileri tarafından teslim alınıncaya kadar sınav salonundan ayrılmamalıdır.

Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve Kayseri Üniversitesine ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. "Sınava Giriş Belgesi" ise sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır.

Kayseri Üniversitesinde her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. "Sınava Giriş Belgesi"nin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir.

"Sınava Giriş Belgesi", soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.

BİR ADAYIN SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

 • Sınava, atandığı salonda girmesi,
 • Sınav başlamadan önce "Sınava Giriş Belgesi"ni sınav görevlilerine teslim etmesi,
 • Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
 • Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
 • Cevap kâğıdına T.C. kimlik numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
 • Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
 • Sınav başlamadan ve bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdına işaretleme yapmaması,
 • Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
 • Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.

Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz edilecektir.

SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR

Sağlık Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Başvuru süresi içinde engelli olmayan ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra adaylardan sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç ve gereç gibi), bir üniversite veya devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilerek Kayseri Üniversitesi yazı işlerine dilekçe ile başvuru yapacaklardır.

Yukarıda yazılı bulunan "Sınav Kuralları ve Sınav Kılavuzu" Kayseri Üniversitesi ve Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. yetkilileri tarafından okunmuş, kabul edilmiş ve aşağıda imzaları bulunan yetkililerce onaylanarak yürürlüğe girmiştir.