Misyon

Hayat boyu öğrenme kavramını önceleyerek kişisel, kurumsal, toplumsal ve endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve aynı çerçevede yetkilendirildiği sınavları gerçekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır.           

Vizyon

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitim ve öğretimin etkinliğini artıran, hayat boyu öğrenimin önemini kavramış, kişilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinmiş, sürdürülebilir eğitim sistemine sahip, yeniliklere açık, katılımcı, ulusal düzeyde rekabet edebilir, uluslararası iş birliğine açık, lider bir merkez olmaktır.     

Sürekli eğitim ilkesi ile her yaştaki ve seviyedeki bireyi veya kurumu ihtiyaç duyduğu veya duyacağı konuda akademik seviyede eğitmede; çeşitli projeleri hayata geçirerek istihdama hazır insan gücü yetiştirmede ve yeni ortaya çıkan iş alanlarına uygun kalifiye işgücü hazırlamada; Kayseri’de lider ve Türkiye’de öncü Sürekli Eğitim Merkezlerinden biri olmak