•Muhasebe ve finans alanında uzmanlığa sahiptir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde; doktora eğitimini Gazi Üniversitesinde tamamlamıştır.
•1996 yılında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine, 2018 yılından bu yana Kayseri Üniversitesinde Prof. Dr. unvanı ile devam etmektedir. Boztosun, ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda hakemlik yapmış olup alanında literatüre katkı sağlayan bilimsel yayınları bulunmaktadır. 2013-2016 yılları arasında Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, 2016-2018 yılları arasında Yüksekokul Müdürlüğü gibi çok sayıda idari görevlerde bulunmuş olup; 2018 yılından bu yana Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.