•Çukurova Üniversitesi lisans (1991), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yükseklisans (1993) ve Birleşik Krallık Strathclyde Üniversitesi doktora (1999). Pazarlama alanında 2006 yılında doçent ve 2011 yılında da profesör unvanlarını almıştır. Pazarlama alanında alanında ulusal ve uluslararası birçok yayını bulunmaktadır.  
•Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğretim üyesi (Prof. Dr.) olan Karamustafa ve fakülte kurucu dekanı olarak da görev yapmıştır. Öncesinde Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda müdür yardımcısı ve bölüm başkanı, Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF'de Dekan Yardımcılığı görevleri ile birlikte Erciyes Üniversitesi Nevşehir MYO’nun Kurucu Müdürü olarak görev yapmıştır. Bunlara ilaveten birçok ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik, bilimsel toplantılarda bilim kurulu, danışma ve yürütme kurulu üyelikleri de bulunmaktadır. Turizm Akademisyenleri Derneği’nin (TUADER) Kurucular Kurulu Üyesidir. Halen Kayseri Üniversitesi kurucu rektörü olarak görev yapmaktadır.