•Muhasebe ve finans alanında uzmanlığa sahiptir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde; doktora eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır.
•1995 yılında Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine, 2020 yılından bu yana Kayseri Üniversitesinde Prof. Dr. unvanı ile devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda hakemlik yapmış olup alanında literatüre katkı sağlayan bilimsel yayınları bulunmaktadır. 2013-2016 yılları arasında Müdür Yardımcılığı, 2018-2020 yılları arasında Genel Sekreterlik gibi çok sayıda idari görevlerde bulunmuş olup; 2018 yılından bu yana Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, 2020 yılından bu yana Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.