SPSS Kursu

Eğitimin Süresi: 30 saat

Eğitimin ücreti: 400 TL

Eğitimin Amacı

Eğitim; Lisans ve Yüksek Lisansta okutulmakta olan bilgisayar uygulamalı istatistik eğitimindeki bir çok konuyu kapsamaktadır. Proje, tez ve araştırma yapmak için gerekli olan bütün istatistik konuları düşünülerek bu müfredat hazırlanmıştır.

Yüksek lisans tezi, doktora tezi, dönem içi projeler ve akademik çalışma yapanlar, anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenler, şirketlerinde istatistiksel raporlar yazanlar ve istatistik ile veri analizi yapmak isteyenler bu eğitime katılabilir.

Eğitim süresince verilen proje ödevlerinden başarılı olan kursiyerlere "SPSS Kullanım" sertifikası verilecektir.

EĞİTİM KONULARI

Anket Tasarımı

Değişken Ve Ölçek Türleri

Spss’te Değiken Tanımlanması Ve Veri Girişi

Spss Genel Tanıtımı

Betimsel İstatistik (Frekans tabloları, Çapraz tablolar, ortalama, medyan, basıklık çarpıklı vb)

Hipotez Testleri ve Normallik Analizi

Tek Örneklem T-Testi

Bağımsız Örneklem T-Testi

Eşleştirilmiş Örneklem T-Testi

Varyans Analizi, İki Yönlü Varyans Analizi

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler (Ki-Kare analizleri ve T ve ANOVA analizinin alternatifleri)

Korelasyon Analizi

Regresyon Analizi

Çoklu Regresyon Analizi

Güvenirlilik Analizi

Faktör Analizi

Kimler Katılabilir

Herkes katılabilir