Eğitimin Süresi: 60 saat

Eğitimin ücreti: 600 TL

Eğitimin Amacı

Katılımcılara ALES sınavında bulunan Genel Matematik, Sayısal Mantık ve Geometri sorularının çözüm tekniklerinin gösterilmesi ve soru çözümlerinin öğretilmesidir.

Eğitimin Kapsamı          

Matematikteki temel kavramlar, bölme ve bölünebilme, ebob-ekok, rasyonel sayısal, sıralama, basit eşitsizlikler, mutlak değer, çarpanlara ayırma, üslü ve köklü sayılar, denklemler, oran ve orantı, sayı ve kesir problemleri, yaş problemleri, işçi ve havuz problemleri, hareket problemleri, yüzde, kar-zarar ve faiz problemleri, karışım problemleri, kümeler konularında gerekli kavramlar ve soru çözme teknikleri.

Geometride yer alan; doğruda açılar, üçgende açılar, üçgende uzunluk ve alan, üçgende açıortay, kenarortay ve benzerlik, çember ve daire, analitik geometri ve katı cisimler gibi konularda katılımcıların gerekli kavramları öğrenmesi ve bu konularda soru çözme yöntemlerinin verilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimde yer alan konular         

Sayılar, Bölme ve Bölünebilme Kuralları, Asal çarpanlarına ayırma EBOB – EKOK, Birinci Dereceden Denklemler, Rasyonel Sayılar, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Çarpanlarına ayırma, Eşitsizlik – Mutlak Değer, Oran – Orantı, Problemler, Kümeler, İşlem – Modüler Aritmetik, Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık, Tablo ve Grafikler, Sayısal Yetenek Problemleri, Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar, Çokgenler ve Dörtgenler, Çember ve daire, Analitik Geometri, Katı Cisimler,

Kurs Katılım Şartları      

Herkes katılabilir