Dr.Öğretim Üyesi Rıdvan KARABULUT

MÜDÜR

ridvankarabulut@kayseri.edu.tr

0352 504 38 38 / 13105

Dr.Öğretim Üyesi Serdal DENİZ 

MÜDÜR YARDIMCISI

serdaldeniz@kayseri.edu.tr

Öğr. Gör. Emine TÜRKARSLAN

MÜDÜR YARDIMCISI

emineturkarslan@kayseri.edu.tr
0352 504 38 38 / 42040