Eğitimin Süresi: 60 saat

Eğitimin ücreti: 250+250+250+KDV

Kurs sonunda Milli Eğitim tarafından yapılan yazılı ve uygulama sınavında başarılı olanlara Sertifika verilecektir.

Eğitimin Amacı

Kurs kapsamında verilen eğitimle hızlı yazı yazma fırsatı yakalayabileceğiniz gibi ilgi duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirme olanağına da sahipsiniz. Genellikle zabıt katibi olmak isteyen kişilerin tercih ettiği on parmak kursu size, yazı yazarken ekrana ve ellerinize bakma gereği duymadan istediğiniz metinleri oluşturabilme imkanı sunacaktır. Tez oluşturma, ödev teslimi, kitap yazımı gibi süreçlerde yazı yazma tekniğinizi geliştirebileceğiniz kurs süresince Q ve F klavyeyi kullanma hızını maksimum seviyeye çıkarabileceksiniz. Temel tuşlar, üst ve alt sıra tuşları, diğer tuşlar,  üst, alt ve temel sıra kelimeler, harf klavuzu, büyük ve küçük harf vuruşu, noktalama işaretleri, kelimeler ve sayılar, semboller, sık kullanılan kelimeler üzerinden yapılan alıştırmalarla on parmak kursunu başarıyla tamamlayabileceğiniz gibi kendinizi geliştirebilme olanağına da sahipsiniz. Hatasız yazı yazabilmeye yönelik olarak yapılan çalışmalarla zaman içerisinde parmaklarınızın klavyede doğru ve hızlı biçimde yazı yazabilecek konuma erişeceğini fark edeceksiniz.

Kurs Katılım Şartları      

On parmak kursunun sağladığı iş olanakları nelerdir?

Genellikle devlet dairesinde veya özel sektörde çalışabileceğiniz on parmak kursu sonrasında gireceğiniz sınavlar ile zabıt katibi olabilirsiniz. Bazı iş yerlerinde veri girişinden sorumlu olabileceğiniz gibi, noterde veya tercüme bürolarında da çalışabilirsiniz. Bilgisayar operatörü veya radyoloji servislerinin raportör bölümünden sorumlu ekibine dahil olabileceğiniz kursun ardından kendinizi geliştirebilmektesiniz. KPSS’de iyi biri başarı elde eden veya lise mezunu olup kendini bu alanda geliştirmeyi hedefleyen her katılımcı kursa katılabilmektedir. Ticari yazışma tekniğini, iş metinlerini, süratli ve doğru şekillerde yazabilme olanağı sağlayan kurs ile eğitmenlerinizin verdiği çalışma programlarını uygulamanız halinde iş veriminizi arttırabilecek, kariyerinizde hedeflediğiniz bölümlere ulaşabilme olanağına sahip olacaksınız.

On Parmak Eğitim İçeriği

Standart Türk Klavyesinin tanımı ve özellikleri

Doğru oturuş, duruş, vuruş teknikleri

Temel sıra, üst ve alt sıra tuşlarının tanıtılması

Temel sıra tuşlarının öğretimi

Alt ve üst sıra tuşlarının öğretimi

Nokta, virgül, büyük harf uygulamaları

Basit cümlelerin yazılması

Baskılı hız artırma çalışmaları

Reklam işaret ve sembol tuşlarının öğretimi

Dikkat yoğunlaştırma, yanlışları azaltma çalışmaları

Rakam işaret ve sembol tuşlarının öğretimi

Zorluk derecesi yüksek metinlerin yazılması

Süreli surat artırma çalışmaları

Daha önce sorulmuş metinler ve sorulma ihtimali olanlar üzerinden süreli çalışmalar

Sınıf içi ve sınıflar arası yarışmalar

Zabit Kâtibi olma şartları

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için, başvurunun son günü olan tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, metnin anlam bütünlüğünün korunup korunmadığı, yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları olup olmadığı göz önünde bulundurulacağından bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.