×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Türkçe Yeterlik Sınavı
Türkçe Yeterlik Sınavı

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI

Sınav Tarihi: 23 Ocak 2023
Sınav Saati : 18:00
Sınav Ücreti : 500 TL

Sınav Hakkında Bilgi:

 Yabancı uyruklu öğrencilerin, üniversitelerdeki önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kaydı için gerekli olan “Türkçe Yeterlik Belgesi” alınması için Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYSEM) tarafından “Türkçe Yeterlik Sınavı” yapılmaktadır. Bu sınav Türkçe dil seviyelerini belgelendirmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için uygulanan bir sınavdır. Türkçe yeterlik sınavı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’nde belirtilen A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerindeki dil becerilerini ölçmek amacıyla yapılır. Türkçe yeterlik sınavı dört temel dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ölçmeye yönelik gerçekleştirilen bir sınavdır. Sınavda okuma, yazma ve dinleme becerileri yazılı sınav şeklinde ölçülür. Bu becerilerin ardından bire bir (yüz yüze) konuşma sınavı yapılır. Türkçe yeterlik sınavına katılan adaylar "okuma, yazma, dinleme ve konuşma" becerilerinden ayrı ayrı ve yüz (100) puan üzerinden Tablo 1’e göre değerlendirilir. Adayların sınav sonucunda aldıkları dört becerinin ortalamasına göre, belirlenen puan aralıklarındaki tablo 2 dil seviyesine uygun belge (sertifika) 15 gün içerisinde KAYSEM tarafından hazırlanıp kişiye teslim edilir. Sertifikayı sınava giren öğrencinin şahsen alması gerekmektedir.


Bilgi almak ve kayıt olmak için: 03524323838 /42340 📞 veya kaysem@kayseri.edu.tr ✉️ adresinden bize ulaşabilirsiniz .
Katılım Ücreti Hesap Numarası : Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Şubesi KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TR670001200124100004000049 ERCİYES VERGİ DAİRESİ VERGİ KİMLİK NO: 5400734986