×
TUR
KAYÜ Anasayfa
TEMEL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
Temel İş Sağlığı ve GüvenliğiONLINE KURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

Eğitimin Süresi :8-12-16 saat

Eğitim Ücreti :  8 Saat 150 TL
                           12 Saat 200 TL
                           16 Saat 250 TL
Eğitimin amacı : Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini gerçekleştirmek
Eğitimin kapsamı : Kamu ve özel sektör tüm işyerlerini kapsamaktadır. (Eğitimler, az tehlikeli sınıfta yeralan işyerleri için 8 saat, tehlikeli sınıfta yeralan işyerleri için 12 saat, çok tehlikeli sınıfta yeralan işyerleri için 16 saat olarak düzenlenmektedir.)
Eğitimde yer alan konular : 
 1. Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukukisonuçlar,
2. Sağlık konuları a) Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlkyardım, d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
3. Teknik konular a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlıaraçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma,
Kurs katılım şartları : İlköğretim mezunu olmak.
Sınav değerlendirme : Yazılı sınav sonucunda 70 puan ve üzeri alan kursiyer belge almaya hak kazanır.