×
TUR
KAYÜ Anasayfa
TEMEL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
Temel İş Sağlığı ve GüvenliğiONLINE KURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

Eğitimin Süresi :-16 saat

Eğitim Ücreti :  16 Saat 250 TL

Eğitimin amacı : Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini gerçekleştirmek

Eğitimin kapsamı : Kamu ve özel sektör tüm işyerlerini kapsamaktadır. (Eğitimler, az tehlikeli sınıfta yeralan işyerleri için 8 saat, tehlikeli sınıfta yeralan işyerleri için 12 saat, çok tehlikeli sınıfta yeralan işyerleri için 16 saat olarak düzenlenmektedir.)
Eğitimde yer alan konular : 
 1. Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukukisonuçlar,
2. Sağlık konuları a) Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlkyardım, d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
3. Teknik konular a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlıaraçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma,
Kurs katılım şartları : İlköğretim mezunu olmak.
Sınav değerlendirme : Yazılı sınav sonucunda 70 puan ve üzeri alan kursiyer belge almaya hak kazanır.

Bilgi Almak ve Kayıt Olmak İçin: 03524323838 / 42340 📞 veya kaysem@kayseri.edu.tr ✉️ adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Katılım Ücreti Hesap Numarası: Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Şubesi KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TR670001200124100004000049 ERCİYES VERGİ DAİRESİ VERGİ KİMLİK NO: 5400734986

Not: Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAYSEM ) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.