×
TUR
KAYÜ Anasayfa
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE KURSU
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE KURSU

    Uluslararası Öğrencilere Türkçe Kursu Online Başvuru İçin Tıklayınız

Eğitim  Başlama Tarihi : 20 Şubat 2023
Eğitim Süresi :180 saat
Eğitim Ücreti: 2.200 TL 
Eğitim Şekli :  Online
Kurslarda verilecek derslerin içerikleri, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni (CEFR) kapsamında hazırlanan yabancı dil yeterliliği ölçütlerine göre belirlenen becerileri kazandırmaya uygun olarak hazırlanır. Dil kurslarının seviyeleri ve süreleri aşağıdaki şekildedir:

    Türkçe kurslarına kayıt olan her bir öğrenci Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre bilgi ve beceri düzeyine uygun kurlarda öğrenim görür. Ders süresi her bir seviye (A1, A2, B1, B2 ve C1) için 180 saattir.
     Dersler haftada 30 saat olmak üzere 6 haftada tamamlanır. Beş seviyeyi tamamlayan öğrenciler 30 haftalık eğitim süresinde 900 saat ders almış olurlar.
    Her kurun (180 saatin) sonunda Kur Geçme Sınavı uygulanır. Bir üst kura geçebilmek için her bir beceri notunun 25 tam puan üzerinden en az 15, dört becerinin ortalamasının da en az 60 olması gerekir. İki dil becerisinden kalan kursiyer başarısız kabul edilir. Tek dil becerisinden kalan kursiyer için kur sınavının açıklandığı tarihi müteakip bir hafta içerisinde tek beceriden telafi sınavı uygulanır. Söz konusu sınavdan geçmek için 25 üzerinden en az 15 puan almak gereklidir.
     Kur sonu sınavına etki etmemekle birlikte her kurun ortasında yani 90 saatten sonra ara sınav uygulanabilir. Kur Geçme Sınavı için kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmez.
    Derslere %80 oranında devam mecburiyeti vardır. Bu oranı aşan kursiyerler başarısız kabul edilir ve kur Geçme Sınavına alınmazlar. Devamsızlık yapılan gün ve saatler için kurs ücreti iade edilmez.
Bilgi Almak ve Kayıt Olmak İçin: 03524323838 / 42340 📞 veya kaysem@kayseri.edu.tr ✉️ adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Katılım Ücreti Hesap Numarası: Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Şubesi KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TR670001200124100004000049 ERCİYES VERGİ DAİRESİ VERGİ KİMLİK NO: 5400734986


TURKISH COURSE FOR INTERNATIONAL STUDENTS
    The contents of the courses to be taught are prepared in accordance with the skills determined according to the foreign language proficiency criteria prepared within the scope of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 
    The levels and duration of the language courses are as follows:


    Each student enrolled in Turkish courses receives education in courses appropriate to their knowledge and skill level, according to the results of the Placement Exam.

    The duration of the course is 180 hours for each level (A1, A2, B1, B2 and C1). Courses are completed in 6 weeks, 30 hours a week.Students who have completed the five levels take 900 hours of course in 30 weeks of training in total.
    At the end of each course (180 hours), a Course Passing Exam is administered. In order to move to the next level, each skill grade must be at least 15 out of 25 full points, and the average of all four skills must be at least 60.
    The student failing in two language skills is considered unsuccessful. For the student who has failed in one language skill, a make-up exam for one skill is conducted within one week following the announcement of the level exam. In order to pass the mentioned exam, it is necessary to get at least 15 points out of 25.
    Although it does not affect the end-of-course exam, a midterm exam can be conducted in the middle of each course, that is, after 90 hours. No fee is charged from the students for the Course Passing Exam.
    There is an 80% attendance obligation to the classes. The students who exceed this rate are considered unsuccessful and are not taken to the Course Passing Exam. Course fee is non-refundable for absent days and hours.