×
TUR
KAYÜ Anasayfa
DEĞERLER
DEĞERLER
TEMEL DEĞERLERİMİZ
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilke ve değerlerine sadakat,
  • Milli ve manevi değerlere bağlılık,
  • Sürekli gelişim,
  • Sürdürülebilirlik,
  • Katılımcılık,
  • Hesap verebilirlik,
  • Paydaş odaklılık.