×
TUR
KAYÜ Anasayfa
MİMARİ RESTORASYON AHŞAP ATÖLYESİ SERTİFİKA PROGRAMI
MİMARİ RESTORASYON AHŞAP ATÖLYESİ SERTİFİKA PROGRAMI

Mimari Restorasyon Ahşap Atölyesi Sertifika Programına Başvuru İçin Tıklayınız

Programın Tarihi :13 Mayıs 2024-30 Haziran 2024

Programın Saat: 09:30-15:30

Programın Ücreti : 350 TL (Üç Yüz Elli Türk Lirası ) 

Başvuru İçin Gerekli Evraklar : *Adli Sicil Kaydı
                                                        *Nüfus Cüzdanı
                                                       *Fotokopisi Kurs Başvuru Belgesi

                                                       *Sağlık Raporu

Programın Süresi :7 Hafta (Kurs Grupları 10-15 kişiden oluşacaktır.)

Eğitim Programı : Haftaiçi 5 gün 5 Saat (10:00/15:00)

Programın Amacı : Talas Belediyesi işbirliği ile geleneksel ahşap mimari mirasımızın “doğru” ve “bilimsel tekniklerle” korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayabilmek, bunun için gerekli insan gücünü yetiştirebilmek ve teşvik edici etkinlikler aracılığıyla koruma bilincini artırabilmek üzere, “eğitim” odaklı bir çalışmanın yapılmasını bir Talas Belediyesi katkıları ile  ahşap yapı örneklerinin aslına en uygun şekilde restorasyon ve onarım çalışmalarının yapılmasında çalışacak ahşap ustalarının yetiştirilmesi

Programın Kapsamı :Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı’’ kapsamında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Teorik ve uygulamalı dersler; Koruma Kuramı, Yapı Malzemesi Olarak Ahşap, Geleneksel Ahşap Yapı Mimarisi, Geleneksel El Aletleri ve Makinelerinin Kullanımı, Belgeleme, Geleneksel Ahşap Yapı Uygulamaları, Üst Yüzey İşlemleri, Ahşap Süsleme, Ahşapta Bozunmalar, Ahşapta Koruma Yöntemleri ve Ahşap Süsleme olmak üzere on başlıktan oluşmaktadır. 

Eğitim Adresi : Talas Restorasyon Eğitim Merkezi Zincidere -Talas / KAYSERİ

KONUM BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kursiyerlere Verilecek Belge Türü: Sertifikalar e-Devlet üzerinden Sorgulanbilir ve Doğrulanabilir
Bilgi Almak ve Kayıt Olmak İçin: 03524323838 / 42340 📞 veya kaysem@kayseri.edu.tr ✉️ adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Katılım Ücreti Hesap Numarası: Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Şubesi KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TR670001200124100004000049 ERCİYES VERGİ DAİRESİ VERGİ KİMLİK NO: 5400734986

NOT : Tarem kurslarına aynı anda iki kursa başvuru yapılamamaktadır.

AHŞAP 

AHŞAP: (haşeb’’ ağaç kütüğü, odun’un çoğul şekli ahşab) [Kelimenin Arapça’daki çoğulu huşub’dur; ahşâpTürkçe’de türetilmiştir.] 1.Kereste, tahta, ağaç: Bu vatandaş biraz ahşapla biraz kerpiçten / Yapabilmiş bu güzellikleri birkaç hiçten (Yahya Kemal). Lisaniyet ilminin ‘’calque’’ dediği taklit yolu ile de Türkçemiz kelimeler uydurdu. Haşeb’denahşab’ı, meflük’tenfelâket’isalâh’tansalâhiyet’i biz icat ettik (Nejat Muallimoğlu) 2. Tahtadan, ağaçtan yapılmış [Bilhassa inşaat için kullanılır]: ‘’Ahşap binâ.‘’ ‘’Ahşap köprü.‘’ Huzur içinde yaşanmış o ahşap evlerde (Orhan S. Orhon). Türk mimârı ahşap yapıda plan zenginliği, konfor, ihtişam ve dış zerâfet ve güzelliği ile dehâ eseri Bedialar vermiştir. (Reşat E. Koçu). [1] Tarihi Gelişim Kelimenin aslı, Arapça haşebin(ağaç, kereste) çoğulu olan ahşapdır ve ‘‘herhangi bir imalatta kullanılmak üzere ağaçtan kesilmiş ve yakılmamak üzere ağaçtan kesilmiş yapı malzemesi, kereste’’ anlamına gelir. Ağacın günlük hayatta kullanılmaya başlaması mimarlık,sanat tarihi ve el sanatlarında ahşap işçiliğinin doğmasına yol açmıştır. [2] Ahşabın yapı malzemesi olarak kullanılmaya başlaması tarihi, beton ve çeliğe oranla çok daha eskidir. Tarihi, kendilerini vahşi hayvanlardan korumak isteyen ilkel insanların ağaçlarla tırmanmasıyla başlar. İlk çağ insanın barınma gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullandığı doğal bir yapı malzemesi olmuştur. Ağaç kavuklarında başlayan barınma macerası daha sonra saz, kamış gibi malzemelerle destek bulmuş, en sonunda da ahşap yığma ve karkas sistemine geçilmiştir. Ahşap, zaman içinde kullanım biçimleri ve tekniğinde ciddi boyutlarda değişim göstermemesiyle de ilginç bir malzeme olarak diğerlerinden ayrılır. [3] Selçuklular da ahşapla çok yakından ilgilenmişlerdir, mimaride yapı malzemesi olarak kullandıkları gibi, ahşaptan minber, kürsü, rahle, Kur’an mahfazası, çekmece, sanduka ve sanduka sanat değeri yüksek başka eserler meydana getirmişlerdir. Selçuklular ahşap çalışmalarında daha çok oyma(kabartma), şebekeli oyma ve boyama tekniklerini uygulanmışlardır. Geniş ölçüde kullanılan oyma tekniğinde motifler, ağaç yüzeyi kalemle oyularak kabartma halinde meydana çıkarılmıştır. Selçuklular’ın ahşap işçiliği, Beylikler devrinde de aynı üslûp, teknik ve işçilikle devam etmiştir.Selçuklular’ın ahşap işçiliğini bir sanat olarak benimsemesi, yapıların mimari elemanlarla bezenmesinden doğmuştur. Osmanlılar da bunu en yüksek noktaya ulaştırmışlardır. Anadolu ahşap sanatında tercihen kullanılan ağaçlar ceviz, şimşir, ıhlamur, meşe, elma, armut ve sedir gibi yerli ağaçlarla gül ve abanoz gibi dışarıdan getirilen tropikal ağaçlardır. Osmanlılar kendinden önce bilinen tekniklere yenilik getirmemiş, daha çok değişik üslûplarda göze hoş gelen kompozisyonlar ortaya koymuşlardır. [4] Osmanlı zamanında “Neccar” ismiyle tanımlanan ahşap sanatkârları, Osmanlı İslam kültürünün saraylarda ve sosyal hayatta dışavurumunda büyük bir rol üstlenmiştir. Tasvir çeşitliliği ile birlikte özellikle geometrik, yazı (hat), bitkisel ve az miktarda figürler dikkat çekicidir. Ahşap sanatı, üzerine çizilen desenlerin özel kesici aletlerle, kesme ve oyma teknikleri kullanılarak şekillenir. “Naht” tekniği Osmanlı ahşap sanatı içerisinde en sık kullanılan ahşap oyma tekniğidir. Ahşap oyma sanatının alçak kabartma, yüksek kabartma, derin oyma, eğri (mâil) kesim, şebekeli oyma, kafes oyma, dekupe gibi türleri vardır. Ahşabın üzerine çizilen desenlerin açılan yuvalarına, desenlere uygun kesilen sedef, fildişi, kemik, bağa (kaplumbağa kabuğu), abanoz veya altın-gümüş teller gömülmesi veya yapıştırılması işlemine “kakma” ya da “tarsi” denir. Kakma işleminde tek çeşit ahşap dışında farklı ahşap çeşitleri kullanılmıştır. Camilerin konsol, kiriş ve sütunları ile birlikte sosyal hayatta evlerin tavan göbeklerinde ahşap üzerine boyamalara sıksıkla rastlanır. Bitkisel motiflerin çoğunlukla görüldüğü bu ahşap oymalarda sarı, mavi ve kırmızı gibi renkler kullanılmıştır. Günümüzde de sıklıkla gördüğümüz ve özellikle hediyelik eşyalarda kullanılan ahşap yakma tekniği yine günümüze benzer yöntemler yani ahşap yüzeyinin yakılması ya da ısıtılmış demirle yapıldığı eski yapılarda kendini göstermektedir. Geometrik şekillerde kesilen ahşap parçaların birbirleri ile birleştirilmeleri sonucu ortaya çıkan ve en erken örneklerine 12. yüzyılda Mısır, Halep ve Anadolu’da gördüğümüz "Kündekârî" tekniği, çivi ve tutkal kullanılmadan uygulanır. Çokgen, baklava ve yıldız formlarında ahşap parçalarının uygulandığı bu teknikte arabesk rölyefli ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişler iç içe geçerek uygulanır. Geçme yöntemiyle uygulanan parçalarda ilerleyen zamanlarda kuruma ve ufalanmadan kaynaklı ayrılmalara rastlanmaz.
Kaynakça: [1] Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 24 [2] İslam ansiklopedisi, C2,syf 182 [3] FERGUSON, I. et al. 1996, EnvironmentalProperties of Timber. [4] İslam ansiklopedisi,C2,syf 182