×
TUR
KAYÜ Anasayfa
MİSYON-VİZYON
Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ

Bilgi toplumunun gereklerini yerine getirmek üzere sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimlerimizle, herkesin ulaşabileceği yaşam boyu eğitim programları düzenleyerek; öncelikle bulunduğumuz bölgede, uzun vadede ise ulusal ve ulaslar arası eğitim sahnesinde etkin, saygın bir aktör olarak yer almaktır.

VİZYONUMUZ

  • Sürekli eğitimler ile üstün kalitede programlar sunmak,
  • Eğitim programlarının hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesinde sürekli analizler yaparak hizmet kalitesini arttırmak,
  • Bilgiyi ve bilimi toplum yararına sunmanın en etkin süreçlerini geliştirmek,
  • Toplumun zorunlu ihtiyacı olan sürekli öğrenme ve gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirmek,
  • Bilgi açığı bulunan toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek ve buna yönelik projeler üretmek,
  • Programlarımızda yer alan katılımcıların eğitim-öğrenim gereksinimlerini karşılamak ve yeni ufuklar açmak,
  • Düzenlenecek eğitim programları ile faaliyet gösterdiğimiz bölgenin ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak
  • KAYSEM'İN kuruluş amacı, KayseriÜniversitesinde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını (kurs, seminer, konferans, vb) düzenlemek ve koordinasyonunu sağlamak ve bu şekilde Üniversitemizin; toplum, kamu/özel sektör ve ulusal/uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.