×
TUR
KAYÜ Anasayfa
İLK YARDIM EĞİTİMİ
İLK YARDIM EĞİTİMİ


Başvuru İçin Tıklayınız

Programın Tarihi : 16-17 MAYIS 2024

Programın Süresi :16 saat 

Programın Ücreti: 800 TL +Sınav Ücreti :216,85 TL +17 TL= TOPLAM : 1.033,85 TL

Programın Amacı: Bir kaza anında veya hayati tehlike yaratan olaylarda, ani rahatsızlık geçiren hastalarda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması, hasta veya kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanmadan olaya müdahale edebilmeyi, olay ile ilgili yardım çağırmak için doğru yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak öğretmek.

Programın Kapsamı :• Temel ilk yardım eğitimi

Kimler Katılabilir :• İlkokul mezunu
                                 • 18 yaş üstü bireyler

Programda Yer Alan Konular:

• Genel ilkyardım bilgileri

Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi

• Temel yaşam desteği

• Kanamalarda ilkyardım

• Yaralanmalarda ilkyardım

• Yanık, Sıcak çarpması ve Donuklarda ilkyardım

• Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda ilkyardım

• Bilinç Bozukluklarında ilkyardım

• Zehirlenmelerde ilkyardım

• Hayvan ısırmalarında ilkyardım

• Göz, Kulak ve Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım

• Boğulmalarda ilkyardım

• Hasta / yaralıyı taşıma teknikleri • OED Eğitimi

Sınav Değerlendirme :

• Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır.

• Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.

• Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.

• Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir.

• Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir.

• OED eğitimine sadece güncel ilkyardımcı belgesi ve eğitmen yetki belgesi olanlar katılabilir. Eğitimde yalnızca uygulamalı sınav yapılır. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, 100 (yüz) tam puan almış olmaları şartı aranır.

• Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.

• Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde yapılır.

Kursiyerlere Verilecek Belge Türü :Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı olan katılımcılara, Sağlık Bakanlığı onaylı ve üç yıl geçerli olmak üzere “İlkyardımcı Sertifikası” ve “İlkyardımcı Kimlik Kartı” verilmektedir.

Eğitim Adresi :Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler 38280 Talas / KAYSERİ

Bilgi Almak ve Kayıt Olmak İçin: 03524323838 / 42340 📞 veya kaysem@kayseri.edu.tr ✉️ adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Katılım Ücreti Hesap Numarası: Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Şubesi KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TR670001200124100004000049 ERCİYES VERGİ DAİRESİ VERGİ KİMLİK NO: 5400734986